Polročné hodnotenie žiakov 2021

Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina   Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina   Ako zadá slovné hodnotenie k predmetom na vysvedčení škola, ktorá nepoužíva IŽK?
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie za všetky predmety u svojich žiakov?
Slovenčina   Ako nastaviť predĺžené hodnotenie žiakov do 31.3.2021?