Dištančné vzdelávanie

Slovenčina   Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?
Slovenčina   Ako zadať rozvrh počas dištančného vzdelávania?
Slovenčina   Ako môžem vyučovať dištančne ináč ako cez online hodiny?
Slovenčina   Online hodiny cez ETK
Slovenčina   Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina   Ako evidovať dochádzku žiakov pri dištančom vzdelávaní?
Slovenčina   Online hodiny cez službu Zoom
Slovenčina   Ako upraviť nastavenia online hodín cez službu Zoom (Waiting room a iné)?
Slovenčina   Vytváranie online hodín cez Google Meet
Slovenčina   Hodiny cez Google Meet - ako zabrániť neoprávnenému prístupu na hodinu?
Slovenčina   Online hodiny cez službu Webex Teams
Slovenčina   Suplovanie počas karantény
Slovenčina   Ako sa zobrazia online hodiny v reportoch z ETK?
Slovenčina   Prečo je tlačidlo Pripojiť niekedy zelené, inokedy modré alebo šedé?
Slovenčina   Prehľad online hodín pre administrátora EduPage
Slovenčina   Časť žiakov sa vyučuje prezenčne, časť dištančne. Ako to zadať v triednej knihe?
Slovenčina   Ako zmeniť účet, cez ktorý vytváram online hodiny?
Slovenčina   Online hodiny v plánovaní
Slovenčina   Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády v podmienkach dištančnej výučby?
Slovenčina   Časť tried sa vzdeláva v škole, časť distančne a potom sa vymenia. Ako to nastaviť?


Dištančné vzdelávanie - Polročné hodnotenie žiakov 2021

Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina   Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina   Ako zadá slovné hodnotenie k predmetom na vysvedčení škola, ktorá nepoužíva IŽK?
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie za všetky predmety u svojich žiakov?


Dištančné vzdelávanie - Elektronické posielanie polročných výpisov 2021

Slovenčina   Ako môže škola poslať rodičovi polročný výpis známok elektronicky?
Slovenčina   Vieme elektronicky zverejniť aj ručne vypísané vysvedčenia, príp. naše špeciálne vysvedčenia?
Slovenčina   Môže aj žiak podpísať vysvedčenie?
Slovenčina   Môžem rovnakým spôsobom zverejniť žiakom/rodičom aj napomenutia, diplomy alebo iné dokumenty?
Slovenčina   Ako v agende vyrobím PDF súbor s polročným výpisom pre každého žiaka?
Slovenčina   Ako si môže triedny učiteľ pozrieť polročné výpisy žiakov svojej triedy?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   V tabuľke už mám nejaké výpisy. Čo sa s nimi stane, ak dám Uložiť?
Slovenčina   Čo znamenajú jednotlivé farby ikony výpisov/vysvedčení?