Rodič

Slovenčina   Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Slovenčina   Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Slovenčina   Ako podpísať známky?
Slovenčina   Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Slovenčina   Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina   Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina   Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina   Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?