Rodič

Slovenčina   Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Slovenčina   Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako podpísať známky?
Slovenčina   Ako poslať správu učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Slovenčina   Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina   Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Slovenčina   Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?
Slovenčina   Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Tmavý režim mobilnej aplikácie EduPage