Učiteľ

Slovenčina   Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina   Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina   Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Slovenčina   Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina   Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?