Definovanie dôvodov neprítomnosti

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Jednotlivé prípady neprítomných učiteľov môžete odlíšiť tzv. “Dôvodom chýbania.” Tie si môžete definovať podľa potrieb vašej školy v ponuke "Nastavenia - Dôvody chýbania":

Pri zadávaní chýbajúceho učiteľa možete potom vybrať konkrétny dôvod neprítomnosti:

Poznámky:
- Podľa dôvodov neprítomnosti si viete neskôr v programe zobraziť a vytlačiť sumárny report chýbajúcich učiteľov.
- Dôvody neprítomnosti sa po vypublikovaní suplovania automaticky prenášajú do modulu "Dochádzka učiteľov".