Učiteľ - Kontrola suplovania

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Prihlásený učiteľ automaticky vidí zmeny v suplovaní zvýraznené v sekcii Suplovanie.


Systém automaticky zvýrazní vaše relevantné suplovanie.