Je možné skryť niektorých učiteľov zo zoznamu na suplovanie?

V rámci online suplovanie toto nie je možné - v zozname učiteľov budú vždy zobrazení všetci tí, ktorých ste na aktuálny školský rok vypublikovali z ASC Agendy v zozname "učitelia".

Zoznam učiteľov sa však automaticky usporadúva nasledovne:
1. všetci učitelia, ktorí môžu suplovať vybranú hodinu (v poradí od najvhodnejšieho kandidáta)
2. učitelia, ktorí majú na danej hodine inú vyučbu (podfarbení červenou)
3. učitelia, ktorí ukončili pracovný pomer v danom školskom roku (preškrtnutí)
4. učitelia, ktorým ste nastavili "nemôže suplovať" (preškrtnutí)

To, ktorého učiteľa v konečnom dôsledku na danú hodinu vyberiete, však závisí úplne na vás - program vás samozrejme upozorní na príp. kolízie, ale tie môžete odignorovať.

Pozrite tiež: