Triedny učiteľ - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie za všetky predmety u svojich žiakov?

Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?

Triedny učiteľ môže skontrolovať slovné hodnotenie svojich žiakov za všetky predmety cez tzv. rozšírený mód.
Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok

Zvoľte "Všetky predmety" a obdobie napr. "vysvedčenie za 1.polrok". Pri každom predmete je okrem známky aj slovné hodnotenie.


Ak stĺpec Slovné hodnotenie nevidíte, je treba zaškrtnúť ho vo záložke Zobraziť:

Všetky návody: Vysvedčenia 2020