Online hodiny cez ETK

online hodina

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania

V triednej knihe kliknite na šipku pri názve hodiny. Rozbalí sa menu, z neho vyberte Online vyučovanie.


Otvorí sa okienko s možnosťami.

 • Online hodiny cez službu Zoom: Online hodiny cez službu Zoom
 • Online hodiny cez službu Google Meet: Vytváranie online hodín cez Google Meet
 • Online hodiny cez službu Webex Teams: Online hodiny cez službu Webex Teams
 • Vložiť link - ak používate službu, ktorá nie je zatiaľ integrovaná (prepojená) s EduPage, musíte si najskôr vytvoriť online stretnutie v danej aplikácii (Webex, Teams, Skype, Jitsi,...) a sem zadať už hotový, vytvorený link na stretnutie.
 • Opakovať link znamená, že ak napr. používate na online hodiny stále ten istý link (personal meeting ID, personal room a pod.), táto možnosť vám zjednoduší kopírovanie linku. Jednoducho si vyberiete hodinu, z ktorej chcete link skopírovať. Zobrazujú sa hodiny za posledné 2 týždne.


  Kliknutím OK EduPage vytvorí online hodinu (pri hodine sa ukáže ikona kamery). Takto si môže učiteľ pripraviť online hodiny aj vopred.

  Pozn: Pri vytváraní hodín dopredu musíte zohľadniť, aby to nebol link vytvorený na okamžité stretnutie. V takom prípade by nefungoval v budúcnosti. Musí to byť link na dopredu naplánované stretnutie.


  Keď príde čas hodiny, učiteľ spustí online hodinu kliknutím na ikonu kamery, ktorá je v ETK pri hodine a stlačením tlačidla Pripojiť.

  Tým, že vytvoríte online hodinu z ETK, budú takéto online hodiny figurovať vo všetkých tlačových zostavách.
  Ako sa zobrazia online hodiny v reportoch z ETK?
  Takisto môžete evidovať dochádzku žiakov na online hodine a zadávať do ETK učivo rovnako ako pri prezenčnej výučbe.
  Ako evidovať dochádzku žiakov pri dištančom vzdelávaní?

  Žiaci sa môžu k online hodine prihlásiť aj pred začiatkom hodiny. 20 minút pred začiatkom hodiny začne systém evidovať prítomnosť žiakov na online hodine. Systém eviduje len prítomnosť tých žiakov, ktorí sa k online hodine pripoja cez EduPage - či už cez webové rozhranie, alebo cez mobilnú aplikáciu. Ak sa pripoja k hodine napr. kliknutím na link v maili, systém nemá ako vedieť, ktorý žiak sa k hodine pripojil.

  Pozn: Ak sa niektorý zo žiakov pripojí k hodine napr. 30 minút pred začiatkom, systém ho neeviduje ako prítomného, až 20 minút pred začiatkom začína systém evidovať dochádzku.
  Ak sa niektorý zo žiakov predčasne odhlási z hodiny, napr. mu zlyhá pripojenie do internetu, tieto údaje systém takisto nevie evidovať.

  Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
  Ako môžem vyučovať dištančne ináč ako cez online hodiny?
  Prehľad online hodín pre administrátora EduPage

  Viac návodov: Dištančné vzdelávanie

  Pozn: V bezplatnej verzii aplikácie Zoom môžete vytvoriť online hodinu max. na 40 minút, potom sa stretnutie automaticky ukončí.

  Prečo je tlačidlo Pripojiť niekedy zelené, inokedy modré alebo šedé?

  Ako zadať linku z MS Teams do online hodiny v ETK? (Videonávod)