Elektronická prihláška - ako začať?

elektronické prihlášky, prihláška, prihlášky

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

(Stredné školy: Táto elektronická prihláška nie je prihláška na štúdium na strednej škole. Môžete ju použiť napríklad na získanie doplnkových informácií o uchádzačoch. Pre administráciu prihlášok a prijímacieho konania na SŠ, postupujte podľa návodu: Prijímacie skúšky na stredné školy 2023)

Na to, aby ste mohli využívať elektronické prihlášky, stačí zadať v EduPage otvárané odbory vašej školy. Potom môžete pripraviť a umiestniť elektronickú prihlášku na webovú stránku, kde ju nájdu potenciálni záujemcovia. Ako postupovať?

1. Kliknite na kachličku "Prijímačky" na úvodnej strane. Zadajte otvárané odbory, na ktoré sa uchádzači budú môcť prihlasovať a zverejnite ich.

Odbory jednoducho zadáte podľa návodu:
Ako zadať otvárané odbory
Ako skopírovať otvárané odbory z minulého roku?

2. Keď máte zverejnené odbory, na ktoré sa bude dať prihlasovať, kliknite na Štart a vyhľadajte Špeciálne stránky, v nich modul Elektronická prihláška. Kliknite na Administrácia.

3. Prihlášku potrebujete upraviť. Najskôr treba zvoliť správny typ prihlášky - či sa jedná o prihlášky do 1.ročníka ZŠ, SŠ, MŠ alebo ZUŠ.
Ak chcete prijímať žiakov ešte počas tohto školského roka - 2022/2023, vyberte si formulár končiaci rokom 2022. Napríklad "Zápis na ZŠ 2022".
Na zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/24 vyberte formulár končiaci rokom 2023.
Chcem na prihláške zisťovať všetky údaje podľa formulára 014

Ak meníte typ prihlášky, treba najskôr Uložiť zmenu typu prihlášky. Potom môžete prihlášku prispôsobiť svojim potrebám.

4. Zadajte rodičom pokyny k prihláške. Nie je potrebné zadať text do všetkých políčok. Môžete napríklad zadať len úvodný text.

5. Vyberte políčka, ktoré sa majú na prihláške zobrazovať.

Kliknutím na tlačidlo Nastavenia môžete zvoliť, čo všetko sa bude v prihláške vypĺňať. Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Napríklad výber cudzích jazykov, náboženskej výchovy resp. etiky a podobne. Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?

Políčka, ktoré sa na prihláške majú zobrazovať, zaškrtnite:

6. Môžete si zvoliť, ktoré polia budú povinné. Stačí kliknúť na pole a označiť ho na oranžovo.

7. Aby prihláška začala fungovať, je potrebné funkciu aktivovať tlačidlom Zapnúť prihlášku, ktoré sa nachádza v nastaveniach prihlášky:

8. Ako sa dozvedia rodičia o prihláške? Umiestnite tento špeciálny modul na vašu webovú stránku tak, aby sa dal ľahko nájsť.

Ako umiestniť elektronickú prihlášku do menu na webstránke?

Ak používate webstránku iba na prihlasovanie používateľov do EduPage, uchádzači prihlášku neuvidia. Vytvorte si plnohodnotnú webstránku. Stačí si vybrať z ponúkaných vzorových webstránok.

Tvorba /zmena dizajnu web stránky

9. Prihlášku môžete spolu s informáciami o zápise taktiež umiestniť ako novinku na hlavnej stránke. Ako pridať novinku na webstránku?

Podané elektronické prihlášky skontrolujte. Platné prihlášky môžete schváliť a ďalej s nimi v EduPage pracovať.

Práca s prihláškami prebieha v module Prijímačky. Nájdete ho na hlavnej stránke svojho EduPage. Alebo kliknite na možnosť "Spracovanie prihlášok" v hornom menu.

V module Prijímačky sa štandardne zobrazujú prihlášky podané na budúci školský rok. Prihlášky na prijatie ešte v tomto školskom roku si môžete zobraziť zmenením školského roka vľavo dole.

Nakoniec stačí prijatých uchádzačov preniesť do aScAgendy.

Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Chcem na prihláške zisťovať všetky údaje podľa formulára 014
Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?
Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?
Používanie viacerých prihlášok na jednej škole s viacerými zložkami
Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?
Ako v elektronickej prihláške nastaviť položku Elektronická schránka rodičov?
Prihláška na ZŠ - ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom
Rezervačný systém na zápis prváčikov
Kde uvidím rezervované termíny na zápis prváčikov?